Foreningerne

Produktionsskoleforeningen
Dæmningen 33.2.tv.
7100 Vejle
Tlf.: 7582 2055
Fax: 7582 1412
E-mail: psf@psf.nu

Produktionsskoleforeningen er en landsdækkende organisation for Danmarks ca. 80 produktionsskoler. Foreningens formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsomfattende lokal skoleform.

Produktionsskoleforeningens hovedopgaver er:

  • at yde konsulentbistand til produktionsskolerne
  • at arrangere kurser og efteruddannelse for medarbejdere, forstandere og bestyrelsesmedlemmer
  • at iværksætte pædagogiske udviklings- og forskningsprojekter
  • at informere eksterne samarbejdspartnere om produktionsskolernes virke
  • at yde generel information til skolerne
  • at repræsentere skoleformen i forhold til ministerier, diverse udvalg, styrelser m.v.

Læs mere på foreningens hjemmeside www.psf.nu


Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15
København K
Tlf.: 70702722
www.uddannelsesforbundet.dk


Forstanderkredsen
v/formand Peter Bols
Ålborg Produktionsskole
Sohngårdsholmsvej 51 B
9000 Ålborg
Tlf.: 9631 6363
www.forstanderkredsen.dk


Landsforeningen for Produktionsskoleledere
Landsforeningen af Produktionsskoleledere 
Frederiksborggade 5A, 3. sal
1360 København K
Tlf.: 9839 3000
www.produktionsskoleledere.dk

 
Ministeriet for Børn og Undervisning
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tel. 3392 5000
Fax 3392 5567
uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

Leder du efter information om produktionsskolernes lovgivning, organisering og politiske virke gå da til Produktionsskoleforeningen: www.psf.nu