Love, regler, ydelser mm.

Produktionsskolerne er hjemmehørende under Undervisningsministeriet og er selvejende institutioner med egne bestyrelser mv. Skolerne er oprettet og drives efter bestemmelserne i Lov om produktionsskoler.

Hele regelgrundlaget med tilhørende bekendtgørelser kan findes på undervisningsministeriets hjemmeside på adressen www.uvm.dk

Leder du efter information om produktionsskolernes lovgivning, organisering og politiske virke gå da til Produktionsskoleforeningen: www.psf.nu