Muligheder efter produktionsskolen

Opholdet på produktionsskolen lægges til rette efter dit behov og dine fremtidsplaner.

Sammen med din faglærer og skolens vejleder udarbejder du en plan over dit forløb på skolen.

Vejledning kan du få hver dag enten direkte i værkstedet eller ved personlige samtaler. Og skolens vejleder er altid til at tale med, hvis din plan skal rettes til i forhold til dine ønsker og muligheder efter produktionsskolen. Mindst hver 3. måned skal du have tilbudt en vejledningssamtale med din faglærer og/eller skolens vejleder. Efter endt produktionsskoleophold får du et produktionsskolebevis, der fortæller, hvad du fagligt har lært på skolen.  

Vejledningen støtter dig i dit valg af uddannelse eller arbejde, og produktionsskolen kan hjælpe dig til at afprøve undervisning f.eks. på teknisk skole eller med at finde praktik i et fag, som du interesserer dig for.

Du kan inden for visse rammer deltage i kurser på voksenuddannelsescentre (VUC) eller arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), mens du går på produktionsskolen.

Efter aftale med kommunerne tilbyder en række produktionsskoler også at gennemføre Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Såfremt du er produktionsskoleelev og som udgangspunkt ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse på normal vis, har produktionsskolen mulighed for i samarbejde med erhvervsskolen at tilbyde en Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE), hvor den grundlæggende praktiske oplæring og praktikken foregår på produktionsskolen, og hvor slutmålet er en fuldgyldig erhvervsuddannelse på linje med en ordinær erhvervsuddannelse.

Leder du efter information om produktionsskolernes lovgivning, organisering og politiske virke gå da til Produktionsskoleforeningen: www.psf.nu