Publikationer

Produktionsskolerne 2002-2003
En fortegnelse over alle produktionsskoler i Danmark
Fås ved henvendelse til :

Produktionsskoleforeningen
Danmarksgade 19
7100 Vejle. 
Tlf.: 7582 2055 
Fax: 7582 1412 
E-mail: psf@psf.nu

 

Produktionsskolerne i Danmark
- deltagere og skoleprofiler

Med denne undersøgelse foreligger nu en nærmere beskrivelse af skoleformen og en vurdering af effekten af et produktionsskoleforløb. Den giver et billede af den mangfoldighed af skoleprofiler, som findes blandt produktionsskolerne, ligesom profilen af den gruppe unge, der følger et kortere eller længere produktionsskoleforløb, trækkes op.

Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie som nr. 13 - 2000.
Forfattere: Niels Clemmensen, Martin Gudnæs Geysner og Marianne Søgaard Sørensen, Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning.

ISBN 87-603-1677-2
Udgivet af Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen.
Området for erhvervsfaglige uddannelser.
Strandgade 100 D
1401 København K
Tlf.: 3392 5220
Fax: 3392 5219 
E-mail: forlag@uvm.dk

 

Logbog og forløbsplan
- pædagogiske redskaber på produktionsskolerne

Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie som nr. 29 - 2000
og under temaet vejledning, indgange til uddannelser og overgange mellem uddannelser.

Publikationen er et resultat af FoU-projekt nr. 2000-2534-141
Forfattere: André Gremaud, Produktionsskoleforeningen, og Axel Hoppe, Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter, Danmarks Pædagogiske Universitet.

ISBN 87-603-1832-5
Udgivet af Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen.
Området for erhvervsfaglige uddannelser.

Bestilles (UVM 7-321) hos Undervisningsministeriets forlag

Strandgade 100 D
1401 København K
Tlf.: 3392 5220
Fax: 3392 5219 
E-mail: forlag@uvm.dk
Eller hos boghandlere.


Arbejde og Læring - Produktionsskoleværkstedet et uddannelsessted
Rapport fra udviklingsprojektet:
Produktionsskoleværkstedet - et uddannelsessted

Det er projektets intention at undersøge og indkredse værkstedspædagogikkens praksis og perspektiver ved at involvere værkstedslærere i beskrivelse af deres pædagogiske virke samt at sætte disse tanker og erfaringer i teoretisk resonans. Projektet udgør således i sig selv et pædagogisk udviklingsarbejde, fordi tanker, erfaringer og teorier vækker nye genklange, erfaringer og eftertanker.
Den foreliggende bog opsamler de hidtidige erfaringer fra projektet. Bogen beskriver og analyserer den pædagogiske mangfoldighed, som produktionsskoleværkstederne repræsenterer samt sætter den beskrevne praksis i dialog med pædagogisk teori og tænkning.

Rapporten er udgivet af Ungdomspædagogisk Forsknings- og udviklingscenter DLH, Odense, og Produktionsskoleforeningen.
Forfattere: André Gremaud, Produktionsskoleforeningen, og Axel Hoppe, Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter, Danmarks Pædagogiske Universitet.

ISBN: 87-7701-963-6
Bestilles hos:

Produktionsskoleforeningen
Danmarksgade 19, 
7100 Vejle. 
Tlf.: 7582 2055 
Fax: 7582 1412 
E-mail: psf@psf.nu

 

Produktionsskolen mellem uddannelse og arbejde
- 1. rapport fra produktionsskoleprojektet.

Rapporten er udgivet af:

Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen
Roskilde Universitetscenter
Box 26
4000 Roskilde
Tlf.: 4674 2515
Fax: 4674 3070

Rapporten indgår som nr. 55/97 i Skriftserie fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen.
Yderligere eksemplarer kan bestilles på ovenstående adresse.


Mellem to skoleformer
- et samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler
Pro-Tek forsøget

Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie som nr. 29 - 2000
og under temaet vejledning, indgange til uddannelser og overgange mellem uddannelser.
Forfattere: Vilmer Andersen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse og Martin Geysner og Marianne Søgaard Sørensen, Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning.

ISBN 87-603-1726-4
Bestilles (UVM 7-311) hos:

Undervisningsministeriets forlag 
Strandgade 100 D
1401 København K
Tlf.: 3392 5220
Fax: 3392 5219 
E-mail: forlag@uvm.dk
Eller hos boghandlere.

 

Rusmiddelguide
- for medarbejdere på produktionsskoler

Udgivet af Foreningen for produktionsskoler & produktionshøjskoler med støtte fra Undervisningsministeriet.
Revideret udgave af "Rusmiddelguide" for klubmedarbejdere i Odense Kommune.
Bestilles hos:

Produktionsskoleforeningen
Danmarksgade 19, 
7100 Vejle. 
Tlf.: 7582 2055 
Fax: 7582 1412 
E-mail: psf@psf.nu

Leder du efter information om produktionsskolernes lovgivning, organisering og politiske virke gå da til Produktionsskoleforeningen: www.psf.nu